Beachvolleyplan på Vråken

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Beachvolleyplan på Vråken

Beskrivning av förslaget

Nu när man har tagit bort den enda planen som fans vid Värgårdsskolan så föreslår jag att man anlägger en ny plan på Vråkenområdet.

Man skulle kanske kunna anlägga den intill boulebanan eller eventuellt ersätta boulebanan, har aldrig sett någon spela där ändå?

Vore trevligt att få utöva lite sommarsport i centrala Kisa.

Förslaget insänt av Niklas Nilsson.

Förslaget röstbart mellan 14 januari-14 mars 2014.

Totalt antal röster under tiden: 138 st

Återkoppling på förslaget:

Tack för ditt förslag. Din idé att låta placera en beachvolleyplan i kvarteret Vråken är en god idé, men eftersom en beachvolleyplan ingår i Värgårsskolans utemiljöbyggnation så anser jag att den lämpligaste platsen i Kisa är vid Värgårdsskolan. Beachvolleyplan kommer att ingå i de olika anläggningar som nu håller på att färdigställas till skolstart i augusti 2014.

Med vänlig hälsning

Jerker Carlsson
Förvaltningschef Kultur och Fritid.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida