Attraktiva sjönära tomter i Kisa

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Attraktiva sjönära tomter i Kisa

Beskrivning av förslaget:

Stycka av sjönära tomter utmed Kisasjön, från Bygdegården till Cap Jocke. Det skulle kanske locka folk att flytta hit om det finns fina tomter att bygga på. Vi ska ta tillvara på Kisasjön som ligger i samhället till bra boende och rekreationsmöjligheter. Inte bara låta industrier få de bästa sjötomterna!

Så vill jag också att promenadvägen utmed Kisaån fortsätter utmed Kisasjön från Värgården till Cap Jocke eller längre. Det blir då även naturligt för Värgårdsskolans elever att utnyttja den.

Förslaget insänt av Ann-Charlotte Nilsson

Förslaget röstbart mellan 5 september-5 november 2012.

Totalt antal röster under tiden: 17 st

Återkoppling på förslaget:

Skapa en attraktiv miljö för boende och rekreation vid Kisasjön, mellan bygdegården och Cap Jocke. Bygg en promenadväg utmed Kisaån och Kisasjön från Värgården till Cap Jocke eller längre. Det är innebörden i förslaget.

Bygdegården ligger fantastiskt vacker med utsikt över Kisasjön. Nedanför berget finns ett gammalt vägreservat som skapades på 60-talet för att dra om Enebygatan. Man insåg för femtio år sedan att trafiken på Enebygatan (väg 134) var problematisk. I anslutning till vägen, som aldrig har byggts, lades industriområden. Det är bakgrunden till att det ligger industrier på marken närmast Kisasjön. Idag pratar vi om att dra väg 134 söder om Ödäng.

För att skapa attraktiva tomter kan det i första hand vara bra att stycka av tomter vid Millingetorp ner mot sjön. Där är det en vacker västersluttning med uppvuxna träd och är en mycket fin boendemiljö. Mellan Bygdegården och Cap Jocke är det låglänt med risker för översvämning, det är nära till industrierna och tomterna får norrläge.

Vi kommer att titta noggrannare på området och förutsättningarna när vi arbetar med planerna över Kisa, det är ett arbete som pågår just nu.

Planeringssekreterare
Ture Göransson

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida