SFI i öppen förskola

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

SFI i öppen förskola

Beskrivning av förslaget:

För att stötta nyanlända, som har småbarn, att lära sig språket och snabbare integrera sig, så vill jag föreslå att kommunen ordnar SFI-undervisning i kombination med någon form av öppen förskola.

Förslaget insänt av Helena Ringdahl

Förslaget röstbart mellan 14 oktober-12 december 2019

Totalt antal röster under tiden: 13  stycken

Återkoppling på förslaget:

SFI, svenska för invandrare, är en del av den kommunala vuxenutbildningen och är reglerad i skollagen, 20kap §24-33. Enligt lagen ska SFI genomföras med minst 15 timmar i veckan. Inom SFI läser man inom olika studievägar beroende på exempelvis utbildningsbakgrund, utvecklingstakt och språklig nivå. Utifrån detta perspektiv är det svårt att genomföra SFI i kombination med öppen förskola, som idag har öppet under begränsade tider. Öppen förskola bygger också på att föräldrar deltar tillsammans med sina barn vilket försvårar organiserad utbildning.

Att genomföra mer generell språkträning i samband med öppen förskola är dock fullt möjlig och genomförs idag i begränsad omfattning. I Kisa har det arbetats aktivt för att få fler nyanlända föräldrar till öppna förskolans verksamhet och detta har varit framgångsrikt. Att utöka arbetet med språkträning i samband med öppen förskola skulle dock innebära en kostnadsökning som inte finns budget för idag.

Sara Frank
Verksamhetschef arbetsmarknad, integration, gymnasium och vuxenutbildning
Kvalitetssamordnare Bildningsförvaltningen

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida