Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Kindaförslaget

Kommunfullmäktige fattade den 29 augusti 2011, § 126 beslut om att införa e-petitioner, i kommunen kallat Kindaförslaget. I december 2019 kompletterade kommunfullmäktige beslutet genom att anta en utveckling av Kindaförslaget som innebär att förslag som efter 60 dagar fått 100 röster eller fler överlämnas till ansvarig nämnd för politiskt behandling.

Vem får lämna förslag?

De som har möjlighet att lämna ett Kindaförslag bor i kommunen eller berörs av kommunens verksamheter. Enskilda personer, grupper, organisationer och föreningar får lämna Kindaförslag. Det finns ingen åldersgräns för att lämna ett förslag.

Den som lämnar ett Kindaförslag måste uppge för- och efternamn, adress, ålder och kön samt en kontaktadress dit det går att skicka återkoppling kring förslaget. Om en grupp, organisation eller förening lämnat ett förslag måste en utses som kontaktperson.

Vad är ett Kindaförslag?

Kindaförslaget är utformat enligt principerna för e-förslag eller e-petition som är ett förslag från allmänheten till kommunen. Kommunens bedömningskriterier för vad som är ett Kindaförslag är:

  • Förslaget får inte vara en fråga eller en synpunkt. Det skickas då direkt vidare till berörd förvaltning.
  • Förslaget får inte vara kränkande, oseriöst eller stötande.
  • Det får inte pågå en parallell process i kommunen eller en rättsprocess.
  • Det får inte ha lämnats ett snarlikt förslag till kommunen under de senaste 12 månaderna.
  • Förslaget får inte bryta mot lag, vara diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget får inte röra en fråga som hanteras av till exempel riksdagen, en statlig myndighet, ett statligt verk, regionen eller på annat sätt ligger utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget får inte handla om kommunens interna organisation eller personalfrågor.
  • Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.
  • Personuppgifter får inte förekomma i själva förslaget.

Hur lämnar jag ett Kindaförslag?

För att lämna ett Kindaförslag så använder du kommunens e-tjänst för Kindaförslag. Notera att det krävs att du har e-legitimation både för att kunna lämna förslag och för att kunna gilla. Vi har valt att använda denna metod för att säkerställa att det enbart går att gilla ett förslag en gång. Om du behöver hjälp med att komma igång digitalt eller med att använda någon av kommunens många e-tjänster, är du välkommen att vända dig till någon av kommunens bibliotek.

Vad händer efter att jag lämnat mitt Kindaförslag?

Efter att du lämnat in ditt Kindaförslag går tjänstepersoner igenom ditt förslag och ser så att det stämmer överens med de bedömningskriterier som är listade ovan. Därefter publiceras ditt förslag och ligger ute för omröstning i 60 dagar. Viktigt att notera är att Kinda kommun inte marknadsför enskilda förslag, utan detta är upp till dig som förslagslämnare att göra i den mån du önskar.

Vad händer efter omröstningen?

Efter omröstningen får alla förslagslämnare ett svar på sitt förslag oavsett om förslaget fått 100 röster eller inte. Får ett förslag 100 röster eller fler går det vidare till politiken. Om ditt förslag inte har fått 100 röster kan fortfarande enskilda förtroendevalda välja att föra just ditt förslag vidare.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

För att lämna ett Kindaförslag behöver du identifiera dig med Bank-id eller via Freja eID. Vi använder oss av denna typ av identifiering för att kunna säkerställa att man inte lämnar förslag i en annan persons namn. De personuppgifter vi samlar in är personnummer, namn, adress, email samt telefonnummer. Personuppgifterna adress, email samt telefonnummer samlas in för att kunna meddela dig om hur det har gått med ditt förslag. När hanteringen av ditt Kindaförslag är avslutad, kommer vi radera samtliga personuppgifter förutom namn. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt