Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Vaccinering covid-19

Uppdaterad 2020 12-28
Sveriges vaccinering mot covid-19 startade den 27 december. De första som får ta del av vaccinet är de mest utsatta. Vaccineringen utförs i omgångar när tillgång till vaccin finns.

Vaccinet har erbjudits först till dem som har störst behov och därefter sker vaccinering enligt följande prioriteringsordning:

● Personer som bor på särskilda boenden för äldre
● Personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
● Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer i punkterna ovan
● Personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst
● Övriga personer 70 år och äldre
● Övrig personal inom hälso- och sjukvård
● Övriga personer i riskgrupper
● Övrig befolkning 18-69 år

För boende inom den kommunala omsorgen sker vaccineringen av ansvarig sjuksköterska
på boendet eller av en annan legitimerad sjuksköterska. En läkare kommer också att finnas
närvarande vid vaccinationstillfället.

Liksom all vaccinering i Sverige är även denna frivillig, men ju fler som vaccinerar sig desto
snabbare kan smittspridningen brytas. Varje individ som vaccinerar sig kan bidra till att
rädda någon annans liv.

Vaccineringen mot covid-19 är kostnadsfri för individen, den betalas av staten.

Läs mer om vaccineringen på folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats