Other languages

Link to information in other languages from authorities about the coronaviruse/covid-19 Länk till annan webbplats.

Posters - pdf-files

كوفید-19معلومات بسبب فیروس كورونا، Pdf, 231.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information about Corona - ENGLISH Pdf, 191.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Información sobre Covid-19 - ESPANÓL Pdf, 156.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Macluumaadka ku saabsan Covid-19 Pdf, 187.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tietoja Covid-19: stä Pdf, 171.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Links to where you can find information in other languages

Public health agency of Sweden

Public health agency of Sweden - How to avoid infection  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Public health agency of Sweden - Information about Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedens radio

Swedens radio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Phonenumbers

Region Östergötland
För att ge ökat stöd åt icke svensktalande personer har hälsokommunikatörer i Östergötland startat en ny telefonlinje. Hit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om covid-19 på arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning. Det här är en tjänst som ger svar på frågor av allmän karaktär - nog så viktigt för att minska smittspridning.

Linjen är öppen helgfri vardag mellan klockan 13.00 och 15.00.
Arabiska 010-104 12 31
Somaliska 010-104 27 40
Dari 010-104 27 57
Torsdagar och fredagar mellan klockan 13.00–15.00:
Tigrinska 070-245 96 90