Kommunens skolor och förskolor

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Kommunen samverkar med Region Östergötland och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill påminna om att det i förskola och skola råder sekretess och vi kommer därför inte att kommentera enskilda fall. Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte röja enskildas identitet eller att sprida obekräftade uppgifter.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med information till förskola och förskola.

Riktlinjer gällande smitta och smittspridning

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av Coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Vid misstanke om smitta av Coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma, får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan och inte har covid-19 i familjen där barnet bor, är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro. Den senaste information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?