Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Kommunens skolor och förskolor

Sidan uppdaterad 2020-10-22
Här finns information om coronaviruset till dig som är vårdnadshavare. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Kommunen samverkar med Region Östergötland och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill påminna om att det i förskola och skola råder sekretess och vi kommer därför inte att kommentera enskilda fall. Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte röja enskildas identitet eller att sprida obekräftade uppgifter.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med information till förskola och förskola.

Försäkringskassan - Det här gäller angående Coronaviruset

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av
Coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område och men visar inga symptom?
Vad ska jag göra?

Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska. Man bör vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Sjukanmälan till skola ska göras som vanligt om barnet är hemma på grund av sjukdom.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område och visar symptom som hosta,

andningssvårigheter eller feber. Vad ska jag göra?

Vid uppvisande av symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska barnet eller eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Sjukanmälan till skolan ska göras som vanlig om barnet är hemma på grund av sjukdom.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning

Vid misstanke om smitta av Coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och
förskolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Nej, så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom. Frånvaroanmälan görs till skolan om eleven ska stanna hemma.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma, får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.