Kommunens skolor och förskolor


Sidan uppdaterad 2021-02-25

Ingen förändring för skolorna

Smittskydd Region Östergötland ändrar inte sin rekommendation när det gäller länets skolor efter sportlovet. Det blir alltså ingen rekommendation om distansundervisning på högstadieskolorna efter lovet.
– Vi befinner oss i ett platåläge när det gäller smittspridningen och vi har haft dialog inom Region Östergötland och med länets skolchefer. De känner sig trygga med aktuell situation och det fortlöpande samarbete vi har i de här frågorna, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Flera regioner i landet har den senaste tiden gått ut med rekommendationer om distansundervisning i skolorna efter sportlovet. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten är tydliga med den stora vikten av att barn och ungdomar är i skolan utifrån rapporter om ökad psykisk ohälsa, ökad fysisk inaktivitet och sämre socialt välmående. Ställningstagande till ytterligare restriktioner bör endast ske om det regionala smittspridningsläget försämras betydligt. I dialog med Region Östergötland och samtliga kommuners skolchefer har Smittskydd Region Östergötland beslutat att stå fast vid de rekommendationer som gäller i dag, där gymnasieskolorna huvudsakligen driver undervisning på distans. Kommunerna enskilt tar själva besluten i frågan.

– Vi har inte den stegring i smittspridningen här i Östergötland som vissa andra regioner har, utan vi befinner oss på en platå. Samtidigt är det oerhört viktigt att barn och ungdomar kan vara i skolan, säger Britt Åkerlind.

– Vi har ett nätverk där Smittskydd Region Östergötland och länets skolchefer har en tät och nära kontakt. Så fort en skola upplever problem med smittspridning kan vi agera snabbt. När vi har diskuterat frågan med skolcheferna känner de sig trygga med det arbetssättet. De ser att de har enstaka fall och har god hjälp av tidigare vidtagna åtgärder enligt nationella rekommendationer och av smittskyddet när det inträffar.

Mot bakgrund av läget, med en platå i smittspridningen och ett nära samarbete med skolorna i länet, beslutade Smittskydd Region Östergötland på torsdagen att inte ändra sina rekommendationer för högstadieskolorna. Däremot vill Britt Åkerlind understryka vikten av att följa de allmänna rekommendationer som gäller i samhället, inte minst de senaste nationella rekommendationerna som skärpts ytterligare från regeringen.

– Vårt sammanlagda beteende ger resultat. Det är avgörande för utvecklingen den närmaste tiden hur vi beter oss och hur väl vi följer rekommendationerna. Det gäller att hålla avstånd, tvätta händerna och förstås stanna hemma om man är sjuk. Och även att vi följer de nu skärpta nationella rekommendationerna, som att exempelvis åka ensam och handla för att minska trängsel i butikerna.

Sidan uppdaterad 2021-02-08
Här finns information om coronaviruset till dig som är vårdnadshavare. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Kommunen samverkar med Region Östergötland och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill påminna om att det i förskola och skola råder sekretess och vi kommer därför inte att kommentera enskilda fall. Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte röja enskildas identitet eller att sprida obekräftade uppgifter.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med information till förskola och förskola.

Riktlinjer gällande smitta och smittspridning

Försäkringskassan - Det här gäller angående Coronaviruset

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av Coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. Bland annat har vi sett över matsituationen och gjort åtgärder.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Vid misstanke om smitta av Coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma, får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk, går i grundskolan och inte har covid-19 i familjen där barnet bor, är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Vuxna och barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid-19 ska alltid stanna hemma för att undvika att smitta andra. Här finns information om vad du ska göra när du eller någon i din familj blir sjuk.

Följ folkhälsomyndighetens riktlinjer som du hittar härlänk till annan webbplats