Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Förändringar i kommunens verksamheter

Sidan uppdaterad 2020-04-16 och uppdateras i fallande ordning, det vill säga senaste nyhet längst upp.

Med anledning av Coronaviruset och begränsning av smittspridning sker det kontinuerligt beslut om åtgärder i våra verksamheter. Dessa kan meddelas på olika sätt, till exempel via vår hemsida, direkt till de som berörs eller via affischer. Om du är osäker vad som gäller, ta en kontakt direkt med aktuell verksamhet. Alla beslut tas utifrån rekommendationer från myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Ordförandebeslut gällande vård och omsorg till sommargäster

Ordförandebeslut har tagits angående att tidiga sommargäster i Kinda kan inte garanteras vård under pågående pandemi.

Endast förbokade besök till kommunhuset

För att minska smittspridning tar vi från och med 1/4 bara emot förbokade besök i kommunhuset. Detta gäller tills nya besked kommer. Besök bokas via telefon 0494-190 00 eller e-post fornamn.efternamn@kinda.se

Tillfällig stängning av Öppna förskolan i Kisa och Rimforsa

Från och med 31/3 kommer Öppna förskolan i Kisa och Rimforsa att hålla stängt tills nytt besked kommer.

Tillfällig stängning av verksamheter inom vård och omsorg 2020-03-25

Från och med 25/3 kommer dagverksamhet Blåklinten, växelvården och vissa dagliga verksamheter att stängas tillfälligt. Vi kommer i möjligaste mån erbjuda andra insatser som helt eller delvis kan tillgodose den enskildes behov. Berörda brukare och anhöriga kontaktas av verksamheten och kommer att få svar på frågor som kan uppstå i och med detta. Ställningstagande om verksamheternas öppethållande kommer att ske kontinuerligt under perioden fram till 2020-05-31, vilket innebär att verksamheterna öppnas så snart det är möjligt utifrån risk för smittspridning samt tillgängliga personalresurser.

Besöksförbud på våra särskilda boenden 2020-03-20

Från och med 20/3 och tills vidare gäller besöksförbud på våra särskilda boenden.

Distansstudier för vuxenelever på bildningsförvaltningen 2020-03-19

Från och med den 19/3 bedriver vuxeneleverna på bildningsförvaltningen distansstudier efter rekommendation från nationella myndigheter. Dörrarna kommer att vara låsta från och med torsdag 19 mars tills vidare. Verksamheten är igång men bara på distans via dator och telefon. Vid frågor kontakta Kinda lärcentrum på e-post larcentrum@kinda.se eller via telefon 0494-192 20.

Kommunens bibliotek

Tillfälliga förändringar kan ske i öppettider, lånevillkor och tjänster. Vi ber om överseende med att vår service kan bli begränsad under den kommande tiden. Du hittar senaste uppdaterade informationen på Kinda biblioteks hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Evenemang

Flera kommunala evenemang är framskjutna, du hittar senaste uppdaterade informationen på Kinda biblioteks hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du mer information kring evenemang som arrangeras av andra evenemangskalendernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens skolor och förskolor

Specifik information kring skola och förskola hittar du under rubriken Kommunens skolor och förskolor. Om du tittar via smartphone hittar du motsvarande rubrik under menysymbolen uppe till höger.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida