Förändringar i kommunens verksamheter

Med anledning av de skärpta allmänna råden kommer det att ske förändringar inom våra verksamheter. Dessa kan meddelas på olika sätt, till exempel via vår hemsida, direkt till de som berörs eller via affischer. Om du är osäker vad som gäller, ta en kontakt direkt med aktuell verksamhet. Alla beslut tas utifrån rekommendationer från myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Fritidsgården

Fritidsgården håller sin verksamhet öppen som vanligt för de ungdomar som går årskurs 7-9 på Värgårdsskolan. Ungdomar som går årskurs 1 på gymnasiet får just nu vänta med att besöka fritidsgården. Detta gäller tills nya beslut tas.

Idrottshallar bokningsbara för barn och unga födda 2002 eller senare

Observera att kommunala idrottshallar och gymnastiksalar endast är bokningsbara för föreningar med verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut. I alla idrottshallar och gymnastiksalar finns det information om hur många personer som får vistas samtidigt i varje utrymme, dessa gäller även barn och unga som är födda 2002 eller senare.

När öppning sker för övriga kommer det meddelas på kommunens hemsida. Föreningar bokar i vanlig ordning via bokningsmodulen.

Endast förbokade besök till kommunhuset

För att minska smittspridning tar vi bara emot förbokade besök i kommunhuset. Detta gäller tills nya besked kommer. Besök bokas via telefon 0494-190 00 eller e-post fornamn.efternamn@kinda.se