Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Aktuella nationella föreskrifter och allmänna råd gällande Corona

Uppdaterad 2021-01-21

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande kvar på en hög nivå och vården är fortsatt ansträngd. Regeringen har därför lämnat besked om ytterligare förlängningar av de nationella restriktionerna och rekommendationerna.

Följande gäller till och med 7 februari:

 • Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol efter klockan 20. Maxantalet för sällskap som besöker restauranger är fortfarande 4 personer.
 • De som kan arbeta hemifrån ska fortsätta göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete förlängs. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser.
 • Kommuner och regioner uppmanas att fortsätta hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte är nödvändig, stängd. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare undantas och rekommenderas att återupptas.

Följande gäller till och med 1 april:

 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs men justeras något. Undervisningen ska nu bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Regionala förutsättningar kan göra att det varierar och regionala eller lokala smittskyddsläkare kan besluta om skolorna ska ge undervisning helt på distans om det behövs. Högstadieskolorna kan bedriva delvis distansundervisning om det finns problem med att begränsa trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken.

Följande gäller tillsvidare:

 • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid kommer fortsätta gälla våren ut.
 • Den tillfälliga covid-19-lagen gäller fortsatt. Enligt lagen ska fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster bedrivas så att människor kan hålla ett säkert avstånd från varandra. Länsstyrelsen Östergötland arbetar med information och tillsyn för att lagen ska följas av verksamheter i länet.

Publikgräns på 8 personer

Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att förbudet även ska gälla sittande publik. Enda undantaget är begravningar.
Läs mer härlänk till annan webbplats

Minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt, det är enda sättet att . Det görs genom att:

 • Du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Du håller dig uppdaterad och följer de regionala riktlinjerna.

Sök i första hand information på nätet

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Om möjligt, använd myndigheternas webbplatser där många frågor besvaras och där du hittar aktuella riktlinjer.

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.