Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

September

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2020-09-07

2020-09-14

§§ 95-127

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-17Datum då anslaget tas ned2020-10-10Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts upp

 xxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-09-08

108-116

Datum då anslaget sätts upp2020-09-08
Datum då anslaget tas ned2020-09-30Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-09-22

117-123

Datum då anslaget sätts upp2020-09-22
Datum då anslaget tas ned2020-10-14Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2020-09-21


Datum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2020-09-22

13-19

Datum då anslaget sätts upp2020-09-22Datum då anslaget tas ned2020-010-14ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet


 

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kungörelse om bygglov för mast

xxx


Anslaget

Tas ned


2020-09-02--2020-09-16

xxxx


Förvaringsplats

Sekreterare


KungörelsePDF

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxx


Anslaget

Tas ned


xxxx

xxxx


Förvaringsplats

Sekreterare


 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida