Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Mars 2020

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2020-03-09

2020-03-16


Datum då anslaget sätts uppDatum då anslaget tas ned


ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2020-03-02

§§ 42-64

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-09Datum då anslaget tas ned2020-04-01ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts uppDatum då anslaget tas ned


ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-03-03

20-26

Datum då anslaget sätts upp2020-03-04Datum då anslaget tas ned2020-03-26Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-03-17

27-31

Datum då anslaget sätts upp2020-03-17Datum då anslaget tas ned2020-04-08Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-03-24

51-75

Datum då anslaget sätts upp2020-03-30Datum då anslaget tas ned2020-04-21ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Kisa


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

JävsnämndenDatum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kungörelse om antagen detaljplan för Rimforsa 9:62

2020-03-24

SBN § 60

Anslaget

Tas ned


2020-03-30

2020-04-21


Förvaringsplats

Sekreterare


Plan- och byggavdelningen


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2020-03-27

§§ 22-37

Anslaget

Tas ned


2020-04-08

2020-04-30


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli i Linköping

Åsa Carlsson

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida