Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Juni 2020

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2020-06-08

2020-06-15

§§ 69-94

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-23Datum då anslaget tas ned2020-07-16ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2020-06-01

§§ 123-150

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-08Datum då anslaget tas ned2020-07-01ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2020-06-22

§§ 151-170

Datum då anslaget sätts upp
2020-06-25Datum då anslaget tas ned2020-07-18ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-06-02

69-79

Datum då anslaget sätts upp2020-06-05Datum då anslaget tas ned2020-06-27Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-06-16

80-98

Datum då anslaget sätts upp2020-06-16Datum då anslaget tas ned2020-07-08Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2020-06-22

56-73

Datum då anslaget sätts upp2020-06-25Datum då anslaget tas ned2020-07-17Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-23

130-149

Datum då anslaget sätts upp2020-06-26Datum då anslaget tas ned2020-07-20ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Kisa


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

JävsnämndenDatum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kungörelse om eldningsförbud

2020-06-25


Anslaget

Tas ned


2020-06-25Förvaringsplats

Sekreterare

Kungörelse om eldningsförbud, beslutat av räddningschef 2020-06-25.

Eldningsförbud gäller i Kinda kommun från och med 2020-06-25 klockan 13:00 och tills dess att beslutet upphävs.

 

Se kungörelse.PDFOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx


x

Anslaget

Tas ned


xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Förvaringsplats

Sekreterare


xxxx

xxxx

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida