Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Januari 2020

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2020-01-13

2020-01-20

§§ 1-12

Datum då anslaget sätts upp
2020-01-22Datum då anslaget tas ned2020-02-14ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2020-01-07

1-19

Datum då anslaget sätts upp
2020-01-13Datum då anslaget tas ned2020-02-04ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts uppDatum då anslaget tas ned


ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-01-14

1-5

Datum då anslaget sätts upp2020-01-14Datum då anslaget tas ned2020-02-05Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, extra

2020-01-21

5

Datum då anslaget sätts upp2020-01-21Datum då anslaget tas ned2020-02-12Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämnden

2020-01-27

1-16

Datum då anslaget sätts upp2020-02-12Datum då anslaget tas ned2020-03-05Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-01-28

1-25

Datum då anslaget sätts upp2020-02-03Datum då anslaget tas ned2020-02-25ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Kisa

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

JävsnämndenDatum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Anslaget

Tas ned

Förvaringsplats

Sekreterare
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx


x

Anslaget

Tas ned


xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Förvaringsplats

Sekreterare


xxxx

xxxx


Länk till protokolletPDFDu lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida