Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Augusti 2020

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer 

Datum då anslaget sätts upp
 Datum då anslaget tas ned ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2020-08-31

§§ 171-194

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-09Datum då anslaget tas ned2020-10-02ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts uppDatum då anslaget tas ned


ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2020-08-26

17-19

Datum då anslaget sätts upp2020-09-09Datum då anslaget tas ned2020-10-01ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret


Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-08-11

99-106

Datum då anslaget sätts upp2020-08-11Datum då anslaget tas ned2020-09-02Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-08-24

107

Datum då anslaget sätts upp2020-08-24Datum då anslaget tas ned2020-09-15Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2020-08-24

74-85

Datum då anslaget sätts upp2020-09-01Datum då anslaget tas ned2020-09-23Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-08-25

150-167

Datum då anslaget sätts upp2020-08-25Datum då anslaget tas ned2020-09-16ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Kisa


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

JävsnämndenDatum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kungörelse om eldningsförbud

2020-08-13


Anslaget

Tas ned


2020-08-13Förvaringsplats

Sekreterare

Kungörelse om eldningsförbud, beslutat av räddningschef 2020-08-13.

Eldningsförbud gäller i Kinda kommun från och med 2020-08-13 kl. 13.00 och tills dess att beslutet upphävs.

 

Se kungörelse.PDFOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kungörelse om upphörande av eldningsförbud

2020-08-19

x

Anslaget

Tas ned


2020-08-19

xxxx-xx-xx


Förvaringsplats

Sekreterare


xxxx

xxxxKungörelse om upphörande av eldningsförbud, beslutat av räddningschef 2020-08-19.

Skärpt eldningsförbud beslutat av Länsstyrelsen för Östergötlands län gäller från och med 2020-08-19 klockan 18.00

Se kungörelsePDF


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida