Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

April 2020

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2020-04-13

2020-04-20

§§ 24-44

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-23Datum då anslaget tas ned2020-05-16ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2020-04-06

§§ 65-96

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-15Datum då anslaget tas ned2020-05-08ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts uppDatum då anslaget tas ned


ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2020-04-29

5-12

Datum då anslaget sätts upp2020-05-08Datum då anslaget tas ned2020-05-29ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-04-07

32-38

Datum då anslaget sätts upp2020-04-07Datum då anslaget tas ned2020-04-29Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2020-04-21

39-44

Datum då anslaget sätts upp2020-04-21Datum då anslaget tas ned2020-05-13Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämnden

2020-04-27

32-42

Datum då anslaget sätts upp2020-05-05Datum då anslaget tas ned2020-05-27Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-04-28

76-107

Datum då anslaget sätts upp2020-05-05Datum då anslaget tas ned2020-05-27ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Kisa


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2020-04-28

7-12

Datum då anslaget sätts upp2020-04-29Datum då anslaget tas ned2020-05-20ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kungörelse om samråd för detaljplan Sonebo 2:28 och 2:29

Samrådstiden är 2020-05-04--2020-05-31


Anslaget

Tas ned

Förvaringsplats

Sekreterare


Plan- och byggavdelningenDetaljplan för Sonebo 2:28 och 2:29 är ute på samråd under perioden 4/5 till den 31/5. Den som vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post sbn@kinda.se senast söndagen den 31 maj. De som inte lämnat in någon skriftlig synpunkt innan granskningstiden har gått ut kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2020-04-17

§§ 38-57

Anslaget

Tas ned


2020-04-30

2020-05-25


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli i Linköping

Åsa Carlsson


Länk till protokolletPDFDu lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida