Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

September 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige,
Kungörelse publicerad 2019-09-09

2019-09-16

94-114

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-24Datum då anslaget tas ned2019-10-16
ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-09-02

133-152

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-05Datum då anslaget tas ned2019-09-27ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i KisaOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-09-02

136 omedelbar justering

Datum då anslaget sätts upp
2019-09-02Datum då anslaget tas ned2019-09-24ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-09-30

§§ 153-166

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-03Datum då anslaget tas ned2019-10-26ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i KisaBildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2019-09-25

78-87

Datum då anslaget sätts upp2019-10-07Datum då anslaget tas ned2019-10-29ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-09-10

137-142

Datum då anslaget sätts upp2019-09-10
Datum då anslaget tas ned2019-10-02Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-09-24

143-151

Datum då anslaget sätts upp2019-09-24Datum då anslaget tas ned2019-10-16Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämnden

2019-09-26

155-170

Datum då anslaget sätts upp2019-10-08Datum då anslaget tas ned2019-10-30Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-24

155-175

Datum då anslaget sätts upp2019-09-26Datum då anslaget tas ned2019-10-18ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2019-09-24

12-17

Datum då anslaget sätts upp2019-09-24Datum då anslaget tas ned2019-10-16ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa

 

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktiges valberedning

2019-09-16

§ 4

Anslaget

Tas ned


2019-09-16

2019-10-09


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkansliet

Johan Sandell


 Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2019-09-13

67-79


Anslaget

Tas ned


2019-09-23

2019-10-14


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Åsa Carlsson

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida