Oktober 2019

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Oktober 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2019-10-07

2019-10-14

 

Datum då anslaget sätts upp
xxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-10-03

§§ 167-168

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-03Datum då anslaget tas ned2019-10-26ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-10-08

152-157

Datum då anslaget sätts upp2019-10-08Datum då anslaget tas ned2019-10-30Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunalförbundet ITSAM Direktionen, kungörelse publicerad 2019-10-08


2019-10-15

x

Anslaget

Tas ned


xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Förvaringsplats

Sekreterare


xxxx

xxxx

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx


x

Anslaget

Tas ned


xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Förvaringsplats

Sekreterare


xxxx

xxxx

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida