Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Oktober 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2019-10-07

2019-10-14

§ 115

§§ 116-129

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-14 (§ 115, omedelbar justering)

2019-10-22 (§§ 116-129)Datum då anslaget tas ned2019-11-06 (§ 115, omedelbar justering)

2019-11-14 (§§ 116-129)ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-10-03

§§ 167-168

Datum då anslaget sätts upp
2019-10-03Datum då anslaget tas ned2019-10-26ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-10-28

§§ 169-195

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-04Datum då anslaget tas ned2019-11-27ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-10-08

152-157

Datum då anslaget sätts upp2019-10-08Datum då anslaget tas ned2019-10-30Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-10-22

158-169

Datum då anslaget sätts upp2019-10-22Datum då anslaget tas ned2019-11-13Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämnden

2019-10-24

171-184

Datum då anslaget sätts upp2019-11-04
Datum då anslaget tas ned2019-11-26
Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-10-22

176-197

Datum då anslaget sätts upp2019-10-28Datum då anslaget tas ned2019-11-19ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunalförbundet ITSAM,
Förbundsdirektionen


2019-10-15

§§ 40-42

Anslaget

Tas ned


2019-10-15

2019-11-06


Förvaringsplats

Sekreterare


ITSAM

Joakim Karlsson


Länk till protokollPDFOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2019-10-11

§§ 80-92

Anslaget

Tas ned


2019-10-25

2019-11-18


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Åsa Carlsson

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida