Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

November 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2019-11-04

2019-11-11

§ 130-147

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-20Datum då anslaget tas ned2019-12-13ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts upp
xxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2019-11-27

89-94

Datum då anslaget sätts upp2019-12-04Datum då anslaget tas ned2019-12-31ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-11-05


170-179

Datum då anslaget sätts upp2019-11-05
Datum då anslaget tas ned2019-11-27
Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott


2019-11-19

180-188

Datum då anslaget sätts upp2019-11-19
Datum då anslaget tas ned2019-12-11Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård-och omsorgsnämnden


2019-11-28

185-202

Datum då anslaget sätts upp2019-12-10Datum då anslaget tas ned2019-01-02
Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-11-26

198-214

Datum då anslaget sätts upp2019-12-03
Datum då anslaget tas ned2019-12-27ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2019-11-26

18-23

Datum då anslaget sätts upp2019-11-26Datum då anslaget tas ned2019-12-18ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa

 

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Direktionen Kommunalförbundet ITSAM, Kungörelse publicerad 2019-11-19


2019-11-26

x

Anslaget

Tas ned


xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Förvaringsplats

Sekreterare


xxxx

xxxx


Kallelse ITSAM direktionen 2019-11-26PDFOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunens revisorer

2019-11-26

§ 1

Anslaget

Tas ned


2019-11-27

2019-12-20


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret

Lars Högberg


Länk till protokolletPDFOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2019-11-15

§§ 93-104

Anslaget

Tas ned


2019-12-09

2020-01-01


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli i Linköping

Åsa Carlsson


Länk till protokolletPDFOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunens revisorer

2019-11-26

§ 2

Anslaget

Tas ned


2019-12-11

2020-01-02


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i KisaLänk till protokolletPDFDu lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida