Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Maj 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2019-05-06

2019-05-13

§§ 57-72

Datum då anslaget sätts upp
2019-05-21Datum då anslaget tas ned2019-06-13ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-

x

Datum då anslaget sätts upp
xxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2019-05-29

§§34-42

Datum då anslaget sätts upp2019-06-05Datum då anslaget tas ned2019-06-26ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bildningsförvaltningen


Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-05-07

79-85

Datum då anslaget sätts upp2019-05-07Datum då anslaget tas ned2019-05-29Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-05-21

86-94

Datum då anslaget sätts upp2019-05-21Datum då anslaget tas ned2019-06-12Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2019-05-23

78-99

Datum då anslaget sätts upp2019-06-07Datum då anslaget tas ned2019-06-28Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden, omedelbart justerade

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-28

2019-05-28

85, 97, 98

82-103

Datum då anslaget sätts upp2019-05-28

2019-06-03Datum då anslaget tas ned2019-06-19

2019-06-25ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletJävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2019-04-12

41-52


Anslaget

Tas ned


2019-05-02

2019-05-24


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Åsa Carlsson


Protokoll SCÖ 190412PDFOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Länsstyrelsen i Östergötland
Kungörelse om slutlig rösträkning

2019-05-27


Anslaget

Tas ned


2019-05-21

2019-06-03


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkansliet 

Länk till kungörelsePDF


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Valnämndens preliminära rösträkning för valet till Europaparlamentet 2019

Kungörelse publicerad 2019-05-22

2019-05-29


Anslaget

Tas ned


2019-05-29

2019-06-21


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkansliet

Johan Sandell

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2019-05-17

53-58

Anslaget

Tas ned


2019-05-29

2019-06-24


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Åsa Carlsson


Protokoll SCÖ 190517PDFDu lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida