Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Juni 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2019-06-10

2019-06-17

§§73-93

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-24Datum då anslaget tas ned2019-07-16ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-06-03

§§ 90-112

Datum då anslaget sätts upp
2019-06-10Datum då anslaget tas ned2019-07-03ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-06-24

§§ 113-132

Datum då anslaget sätts upp
2019-07-03Datum då anslaget tas ned2019-07-26ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2019-06-12

43-44

Datum då anslaget sätts upp2019-06-18Datum då anslaget tas ned2019-07-09ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2019-06-26

45-51

Datum då anslaget sätts upp2019-06-28Datum då anslaget tas ned2019-07-19ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen


Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-06-04

95-102

Datum då anslaget sätts upp2019-06-04Datum då anslaget tas ned2019-06-26Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-06-18

103-113

Datum då anslaget sätts upp2019-06-18Datum då anslaget tas ned2019-07-10Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2019-06-27

103-120

Datum då anslaget sätts upp2019-06-28Datum då anslaget tas ned2019-07-22Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-06-25

2019-06-25

§ 121

§§ 104-130

Datum då anslaget sätts upp2019-06-25

2019-06-27Datum då anslaget tas ned2019-07-18

2019-07-20ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletJävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktiges valberedning

2019-06-17

§ 3

Anslaget

Tas ned


2019-06-17

2019-07-10


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkansliet

Johan Sandell


 Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2019-06-14

§§ 59-66

Anslaget

Tas ned


2019-06-20

2019-07-15


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli

Åsa Carlsson


Länk till protokolletPDFDu lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida