Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Januari 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

2019-01-14

§§ 1-7

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-22Datum då anslaget tas ned2019-02-14Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-01-08

§ 4

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-08Datum då anslaget tas ned2019-01-30ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-01-08

1-8

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-15Datum då anslaget tas ned2019-02-06ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden


2019-01-09

§§ 1-3

Datum då anslaget sätts upp2019-01-09Datum då anslaget tas ned2019-01-30ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen, Kommunkontoret i Kisa

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden


2018-12-22

156-169

Datum då anslaget sätts upp2019-01-03
Datum då anslaget tas ned2019-01-25
Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden


2019-01-07

1-4

Datum då anslaget sätts upp2019-01-08
Datum då anslaget tas ned2019-01-30
Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott


2019-01-29

7 - 15

Datum då anslaget sätts upp2019-01-29
Datum då anslaget tas ned2019-02-20
Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-01-07

2019-01-29

1-2

3-16

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-16

2019-01-31Datum då anslaget tas ned2019-02-07

2019-02-22ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet


Kommunalförbundet ITSAM, förbundsdirektionen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet ITSAM

2019-01-29

§§ 1-3

Anslaget

Tas ned


2019-01-29

2019-02-20


Förvaringsplats

Sekreterare


Bexhuset, Kisa

Joakim Karlsson


Länk till kallelsenPDF


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida