Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

December 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2019-12-09

2019-12-16

§ 148

§§ 149-161

Datum då anslaget sätts upp
2019-12-16 (§ 148, omedelbar justering)

2019-12-18 (§§ 149-161)Datum då anslaget tas ned2020-01-08 (§ 148, omedelbar justering)

2020-01-10 (§§ 149-161)ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-12-02

§§ 196-218

Datum då anslaget sätts upp
2019-12-09Datum då anslaget tas ned2020-01-01ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-12-18

§§ 219-220

Datum då anslaget sätts upp
2019-12-18Datum då anslaget tas ned2020-01-10ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2019-12-18

96-103

Datum då anslaget sätts upp2020-01-01Datum då anslaget tas ned2020-01-23ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott


2019-12-03

189-201

Datum då anslaget sätts upp2019-12-03Datum då anslaget tas ned2019-12-27Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott


2019-12-17

202-213

Datum då anslaget sätts upp2019-12-17Datum då anslaget tas ned2020-01-08Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden


2019-12-19

203-216

Datum då anslaget sätts upp2019-12-27Datum då anslaget tas ned2020-01-20Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-12-17

215-236

Datum då anslaget sätts upp2019-12-19Datum då anslaget tas ned2020-01-10ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Kisa


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2019-12-17

24-29

Datum då anslaget sätts upp2019-12-17Datum då anslaget tas ned2020-01-08ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa

 

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland


2019-12-13

105-114

Anslaget

Tas ned


2019-12-18

2019-01-09


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Åsa Carlsson

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx


x

Anslaget

Tas ned


xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Förvaringsplats

Sekreterare


xxxx

xxxx


Länk till protokolletPDFDu lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida