Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Augusti 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts uppDatum då anslaget tas ned


ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts upp
xxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletVård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-08-13

114-129

Datum då anslaget sätts upp2019-08-13Datum då anslaget tas ned2019-09-04Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-08-27

131-136

Datum då anslaget sätts upp2019-08-27Datum då anslaget tas ned2019-09-19Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämnden

2019-08-29

136-154

Datum då anslaget sätts upp2019-09-03
Datum då anslaget tas ned2019-09-25Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-08-27

131-154

Datum då anslaget sätts upp2019-08-28Datum då anslaget tas ned2019-09-19ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa

ÖvrigtDu lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida