Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

April 2019

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige,

Kungörelse publicerad 2019-04-08

2019-04-15

§§ 37-51

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-18Datum då anslaget tas ned2019-05-10ProtokollKommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-04-01

47-66

Datum då anslaget sätts upp
2019-04-08Datum då anslaget tas ned2019-04-30ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2019-04-29

68-89

Datum då anslaget sätts upp
2019-05-08Datum då anslaget tas ned2019-05-31ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa


Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden


2019-04-24

§§ 25-33

Datum då anslaget sätts upp2019-04-30Datum då anslaget tas ned2019-05-22ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bildningsförvaltningen


Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-04-09

57-69

Datum då anslaget sätts upp2019-04-16Datum då anslaget tas ned2019-05-08Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2019-04-23

70-78

Datum då anslaget sätts upp2019-04-23Datum då anslaget tas ned2019-05-15Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2019-04-25

63-77

Datum då anslaget sätts upp2019-05-07Datum då anslaget tas ned2019-05-29
Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-23

2019-04-23

75, omedelbart justerad

62-81

Datum då anslaget sätts upp2019-04-23

2019-04-29Datum då anslaget tas ned2019-05-15

2019-05-21ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletJävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx

x

Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunhuset i Kisa

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Budgetberedning för kommunrevisionen

2019-04-17

§ 1

Anslaget

Tas ned


2019-04-17

2019-05-10


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Johan Sandell


 Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx


x

Anslaget

Tas ned


xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Förvaringsplats

Sekreterare


xxxx

xxxx


Länk till protokolletPDFOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx


x

Anslaget

Tas ned


xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Förvaringsplats

Sekreterare


xxxx

xxxx


Länk till protokolletPDFDu lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida