Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

September 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

2018-09-10

71-90

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-18Datum då anslaget tas ned2018-10-10Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-09-24

153-174

Datum då anslaget sätts upp

 2018-10-05Datum då anslaget tas ned2018-10-27ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2018-09-19

§ 44-55

Datum då anslaget sätts upp2018-09-26Datum då anslaget tas ned2018-10-17ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Bildningförvaltningen

 

Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-09-11

124-129

Datum då anslaget sätts upp2018-09-11Datum då anslaget tas ned2018-10-03Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2018-09-20

105-124

Datum då anslaget sätts upp2018-09-26Datum då anslaget tas ned2018-10-18Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-09-18


Datum då anslaget sätts upp2018-09-24Datum då anslaget tas ned2018-10-16ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2018-09-18

18-20

Datum då anslaget sätts upp2018-09-18Datum då anslaget tas ned2018-10-10ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Valnämnden och val

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Länsstyrelsen Östergötland

2018-09-03


Anslaget

Tas ned


2018-09-03

2018-09-25


Förvaringsplats

Sekreterare


KommununkanslietSlutlig rösträkning för Östergötlands län sker hos länsstyrelsen den 9 september kl. 09.00, se kungörelsePDF.

 

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Valnämnden,
Protokoll från valnämndens preliminära rösträkning

2018-09-12


Anslaget

Tas ned


2018-09-17

2018-10-10


Förvaringsplats

Sekreterare


Länsstyrelsen i Östergötland

Johan Sandell 

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen Syskonen Johanssons från Berga studiefond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

 

Viktoria Stangnes

 
 

Organ
Styrelsen för stiftelsen Skolsamfond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen Major Ädelbergs donationsfond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen Kinda kommuns sociala samfond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen Frida Hofrichters donationsfond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen Erik och Hilda Erikssons donationsfond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen C F Olssons donationsfond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen Bröderna Brodéns stipendiefond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen Gunnar Halls donationsfond 2

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen A P Salomonssons fond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

Organ
Styrelsen för stiftelsen A H Johanssons från bjerkeryd donationsfond

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Paragrafer

1
Anslaget

Tas ned


2018-10-05

2018-10-27


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Viktoria Stangnes

 

 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida