Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Oktober 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige, kungörelse

2018-10-15


Datum då anslaget sätts upp 2018-10-08

Kungörelsen

Kungörelse KF 2018-10-15PDF


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

2018-10-15

§§ 91-106

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-23Datum då anslaget tas ned2018-11-13Protokoll181015 KF § 91-106PDFFörvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§§ 175-189

Datum då anslaget sätts upp

 2018-10-26Datum då anslaget tas ned2018-11-18ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa‌

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2018-10-17

§§ 56-64

Datum då anslaget sätts upp2018-10-22Datum då anslaget tas ned2018-11-12ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bildningsförvaltningen

 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-10-09

130-135

Datum då anslaget sätts upp2018-10-18Datum då anslaget tas ned2018-11-09Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2018-10-18

137-139

omedelbart justerat

Datum då anslaget sätts upp2018-10-18Datum då anslaget tas ned2018-11-09Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-10-23

136-142

Datum då anslaget sätts upp2018-10-23Datum då anslaget tas ned2018-11-14Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2018-10-18

125-136

Datum då anslaget sätts upp2018-10-25Datum då anslaget tas ned2018-11-16Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-10-16

§§ 98-105

Datum då anslaget sätts upp2018-10-18Datum då anslaget tas ned2018-11-09ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2018-10-12

83-92

Anslaget

Tas ned


2018-10-24

2018-11-15


Förvaringsplats

Sekreterare

Ammi Olofsson

Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping
 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktiges valberedning

2018-10-30

1-21

Anslaget

Tas ned


2018-11-05

2018-11-28


Förvaringsplats

Sekreterare

Johan Sandell

Kommunkontoret i Kisa 

 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida