Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

November 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
Kungörelse publicerad 2018-10-29

2018-11-05

§§ 107-136

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-13Datum då anslaget tas ned2018-12-06Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§ 194

Datum då anslaget sätts upp

 2018-11-26Datum då anslaget tas ned2018-12-18ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§ 190-216

Datum då anslaget sätts upp

 2018-12-03Datum då anslaget tas ned2018-12-25ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2018-11-21

§§ 65-71

Datum då anslaget sätts upp2018-11-27Datum då anslaget tas ned2018-12-17ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-11-06

143-147

Datum då anslaget sätts upp2018-11-06Datum då anslaget tas ned2018-11-28Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutkott

2018-11- 20

148-151

Datum då anslaget sätts upp2018-11-20Datum då anslaget tas ned2018-12-12Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2018-11- 22

140-155

Datum då anslaget sätts upp2018-11-29Datum då anslaget tas ned2018-12-21Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-11-20

§§ 106-117

Datum då anslaget sätts upp2018-11-22Datum då anslaget tas ned2018-12-14ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunfkontoret i Kisa, kommunskansliet

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2018-11-09

§§ 93-109

Anslaget

Tas ned


2018-11-21

2018-12-13


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli i Linköping

Ammi Olofsson 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida