Mars 2018

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Mars 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

2018-03-12


Datum då anslaget sätts upp 



2018-03-23



Datum då anslaget tas ned



2018-04-15



Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Protokollet justerades 2018-03-23.

 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts upp

 



xxxx-xx-xx



Datum då anslaget tas ned



xxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Protokoll



Kommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2018-03-21

§ 9-17

Datum då anslaget sätts upp



2018-03-26



Datum då anslaget tas ned



2018-04-16



Protokoll



Bildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bildningsförvaltningen

 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-03-02

§ 41-43

Datum då anslaget sätts upp



2018-03-02



Datum då anslaget tas ned



2018-03-26



Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-03-13

§ 47, omedelbar justering

Datum då anslaget sätts upp



2018-03-14



Datum då anslaget tas ned



2018-04-04



Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-03-13

§ 44-51

Datum då anslaget sätts upp



2018-03-16



Datum då anslaget tas ned



2018-04-09



Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-03-27

§ 53, omedelbart justerat

Datum då anslaget sätts upp



2018-03-27



Datum då anslaget tas ned



2018-04-17



Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2018-03-22

§ 29-43

Datum då anslaget sätts upp



2018-03-27



Datum då anslaget tas ned



2018-04-17



Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-03-27

§§ 52, 54-58

Datum då anslaget sätts upp



2018-03-28



Datum då anslaget tas ned



2018-04-18



Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Samhällbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-03-20

§§ 23-39

Datum då anslaget sätts upp



2018-03-22



Datum då anslaget tas ned



2018-04-12



Protokoll



Samhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2018-03-20

§§ 6-13

Datum då anslaget sätts upp



2018-03-26



Datum då anslaget tas ned



2018-04-16



Protokoll



Jävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunkansliet, kommunkontoret, Kisa

 

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxx


Anslaget

Tas ned


xxxx

xxxx


Förvaringsplats

Sekreterare






 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida