Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Maj 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

2018-05-07

§§ 37-58

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-15Datum då anslaget tas ned2018-06-07Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Protokollet justerades 2018-05-14

 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-05-28

§ 114

Datum då anslaget sätts upp

 2018-05-28Datum då anslaget tas ned2018-06-20ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Paragrafen justerades 2018-05-28

 

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-05-28

§ 96-113, §§ 115-120

Datum då anslaget sätts upp

 2018-06-11Datum då anslaget tas ned2018-07-04ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Protokollet justerades 2018-06-11

 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2018-05-23

§§ 26-36

Datum då anslaget sätts upp2018-05-31Datum då anslaget tas ned2018-06-14ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-05-08

§§ 74-78

Datum då anslaget sätts upp2018-05-08Datum då anslaget tas ned2018-05-30Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-05-22

79-85

Datum då anslaget sätts upp2018-05-22Datum då anslaget tas ned2018-06-13Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2018-05-24

§§ 61-75

Datum då anslaget sätts upp2018-05-29Datum då anslaget tas ned2018-06-20Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-05-22

§§ 54-63

Datum då anslaget sätts upp2018-05-25Datum då anslaget tas ned2018-06-18ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunkontoret, Kisa

 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxx


Anslaget

Tas ned


xxxx

xxxx


Förvaringsplats

Sekreterare


 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida