Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Juni 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

2018-06-11

59-70

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-19Datum då anslaget tas ned2018-07-12Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-06-25


Datum då anslaget sätts upp

 2018-07-03Datum då anslaget tas ned2018-07-26ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2018-06-20

37-43

Datum då anslaget sätts upp2018-06-25Datum då anslaget tas ned2018-07-16ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-06-05

86-96

Datum då anslaget sätts upp2018-06-13Datum då anslaget tas ned2018-07-04Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-06-19


Datum då anslaget sätts upp2018-06-19Datum då anslaget tas ned2018-07-11Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

 Vård- och omsorgsnämnden

2018-06-21

76-87

Datum då anslaget sätts upp2018-07-02Datum då anslaget tas ned2018-07-24Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-06-19

64-77

Datum då anslaget sätts upp2018-06-25Datum då anslaget tas ned2018-07-17ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, kommunkansliet

 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxx


Anslaget

Tas ned


xxxx

xxxx


Förvaringsplats

Sekreterare


 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida