Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Juli 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts upp xxxxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts upp

 xxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, extra

2018-07-10

§§ 103-106

Datum då anslaget sätts upp2018-07-10Datum då anslaget tas ned2018-08-01Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet


Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxx


Anslaget

Tas ned


xxxx

xxxx


Förvaringsplats

Sekreterare


 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida