Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Januari

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts upp xxxxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-01-29

§§ 1-30

Datum då anslaget sätts upp

 2018-02-02Datum då anslaget tas ned2018-02-25ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-01-16

§ 8

Datum då anslaget sätts upp2018-01-17Datum då anslaget tas ned2018-02-07Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-01-16

§§ 2-7, 9-14

Datum då anslaget sätts upp2018-01-18Datum då anslaget tas ned2018-02-12Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-01-30

§§ 15-21

Datum då anslaget sätts upp2018-01-31Datum då anslaget tas ned2018-02-22Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2018-01-18

§§ 1-12

Datum då anslaget sätts upp2018-01-31Datum då anslaget tas ned2018-02-22Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-01-23

§§ 4-10

Datum då anslaget sätts upp2018-01-29Datum då anslaget tas ned2018-02-19ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet


 

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxx


Anslaget

Tas ned


xxxx

xxxx


Förvaringsplats

Sekreterare


 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida