Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Februari

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige

 

Protokollet justerat 2018-02-21.

2018-02-12

 

 


Datum då anslaget sätts upp 2018-02-22Datum då anslaget tas ned2018-03-17Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet.

 

Kungörelsen, handlingar och protokollet finns nåbar via länken ovan.

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-02-26


Datum då anslaget sätts upp

 2018-03-12Datum då anslaget tas ned2018-04-04ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2018-02-21

§1-8

Datum då anslaget sätts upp2018-03-07Datum då anslaget tas ned2018-03-28ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bildningsförvsaltningen

 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-02-08

§ 22

Datum då anslaget sätts upp2018-02-08Datum då anslaget tas ned2018-03-02Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-02-13

§§ 23-33

Datum då anslaget sätts upp2018-02-20Datum då anslaget tas ned2018-03-14Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens

2018-02-22

§§ 13-28

Datum då anslaget sätts upp2018-03-01Datum då anslaget tas ned2018-03-23Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

xxxx

xxxx

Datum då anslaget sätts uppxxxxDatum då anslaget tas nedxxxxProtokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, vård- och omsorgsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-02-20


Datum då anslaget sätts upp2018-02-23Datum då anslaget tas ned2018-03-16ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2018-02-20

§§3-5

Datum då anslaget sätts upp2018-02-21Datum då anslaget tas ned2018-03-14ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunkansliet

 

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2018-02-05


Anslaget

Tas ned


2018-02-09

2018-03-05


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli
Kopia hos kommunkansliet
 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunrevisionen

2018-01-16

§ 1

Anslaget

Tas ned


2018-02-21

2018-03-16


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret 

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Valnämnden

2018-02-06

§§ 1-5

Anslaget

Tas ned


2018-03-06

2018-03-29


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret


 

 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida