Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

December 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunfullmäktige
kungörelse publicerad 2018-12-03

2018-12-10

137-170

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-17Datum då anslaget tas ned2019-01-08Kungörelse

Kungörelse kommunfullmäktige 2018-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunkontoret i Kisa

 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-12-17

217-231

Datum då anslaget sätts upp
2018-12-20Datum då anslaget tas ned2019-01-11ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2018-12-19

§§ 72-78

Datum då anslaget sätts upp2018-12-19Datum då anslaget tas ned2019-01-08ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen


Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-12-04

152-158

Datum då anslaget sätts upp2018-12-11Datum då anslaget tas ned2019-01-01Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-12-18

159-169

Datum då anslaget sätts upp2018-12-18Datum då anslaget tas ned2019-01-09Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletOrgan

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2018-12-


Datum då anslaget sätts upp


Datum då anslaget tas ned


Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokolletSamhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-12-18

2018-12-18

121

118-120, 122-126

Datum då anslaget sätts upp2018-12-18

2018-12-21Datum då anslaget tas ned2019-01-09

2019-01-12ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2018-12-18

21-22

Datum då anslaget sätts upp2018-12-18Datum då anslaget tas ned2019-01-09ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2018-12-07

110-122

Anslaget

Tas ned


2018-12-21

2019-01-14


Förvaringsplats

Sekreterare


Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Ammi Olofsson
Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida