Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Augusti 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer
Datum då anslaget sätts upp 


Datum då anslaget tas ned


Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-08-27

§ 147

Datum då anslaget sätts upp

 2018-08-27Datum då anslaget tas ned2018-09-18ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Paragrafen justerades 2018-05-28

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-08-27

§§ 137-146
§§ 148-152

Datum då anslaget sätts upp

 2018-08-31Datum då anslaget tas ned2018-09-24ProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

Paragrafen justerades 2018-08-31

 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-08-14

§§ 107-113

Datum då anslaget sätts upp2018-08-20Datum då anslaget tas ned2019-09-11Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kisa

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-08-28

§§ 114-123

Datum då anslaget sätts upp2018-08-28Datum då anslaget tas ned2019-09-19Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kisa

 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Vård- och omsorgsnämnden

2018-08-23

§§ 88 - 104

Datum då anslaget sätts upp2018-08-28Datum då anslaget tas ned2019-09-19Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kisa

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-08-21

§§ 78-84

Datum då anslaget sätts upp2018-08-23Datum då anslaget tas ned2018-09-12ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Kisa

 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts uppxxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet


Valnämnden och val

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Valnämnden

2018-08-30


Anslaget

Tas ned


2018-09-05

2018-09-28


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret i Kisa

Johan Sandell 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida