Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

April 2018

Det här är Kinda kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna kan du även ta del av kommunfullmäktige och nämndernas protokoll.

Kommunfullmäktige

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

2018-04-23

§§ 69-95

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-07Datum då anslaget tas ned2018-05-30Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Kisa

 

Kommunstyrelsen

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

xxxx

xxxx-xx-xx


Datum då anslaget sätts upp

 xxxx-xx-xxDatum då anslaget tas nedxxxx-xx-xxProtokollKommunstyrelsens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Bildningsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Bildningsnämnden

2018-04-18

§ 18-25

Datum då anslaget sätts upp2018-04-23Datum då anslaget tas ned2018-05-14ProtokollBildningsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

 

Vård och omsorgsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämdens arbetsutskott, omedelbart justerat

2018-04-10

§ 62

Datum då anslaget sätts upp2018-04-10Datum då anslaget tas ned2018-05-02Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

2018-04-10

§§ 59-66

Datum då anslaget sätts upp2018-04-10Datum då anslaget tas ned2018-05-02Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

vård- och omsorgsnämnden

2018-04-19

§§ 44-60

Datum då anslaget sätts upp2018-05-04Datum då anslaget tas ned2018-05-28Protokoll

Vård- och omsorgsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet


 

Samhällsbyggnadsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Samhällsbyggnadsnämnden, direktjustering

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-04-17

2018-04-17

40-41

42-53

Datum då anslaget sätts upp2018-04-17

2018-04-19Datum då anslaget tas ned2018-05-09

2018-05-11ProtokollSamhällsbyggnadsnämndens protokoll>>

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunkontoret, Kisa

 

Jävsnämnden

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Jävsnämnden

2018-04-17

§§ 14-17

Datum då anslaget sätts upp2018-04-23Datum då anslaget tas ned2018-05-15ProtokollJävsnämndens protokoll>>

Förvaring av protokollet

Kommunkansliet, kommunkontoret i Kisa

 

Övrigt

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunrevisionen

2018-04-11

§ 2

Anslaget

Tas ned


2018-04-25

2018-05-18


Förvaringsplats

Sekreterare


Kommunkontoret
 

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida