Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

ikon för öppna och stäng meny

Anslagstavla

Det här är Kinda kommuns digitala anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Du hittar anslagen för varje år och månad genom rubrikerna här till vänster.

Om du inte har tillgång till internet kan du ta del av vår digitala anslagstavla via datorer på våra bibliotek och i kommunhusets reception.

Vad betyder att ett protokoll anslås?
Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse
En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga

Så här överklagar du ett beslut
Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att beslutet har publicerats om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Du kan läsa mer om hur det går till via länken nedan.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida