Kalvsvedsberget i Horn

Fornborg i närheten av samhället Horn.

På Kalvsvedsbergets ganska svårtillgängliga åssträckning ligger en något ovanlig fornborg. Borgen har branta stup i öster och i väster med murar i norr och söder. Borgens storlek mellan stupen och murarna är inte mer än 85x45 meter.
Berget är 35 meter högt, 50 meter över Åsunden, 135 m.ö.h. Östra delen av borgen består av en särskild bergstopp med några kala hällar, och en storslagen utsikt i alla väderstreck utom mot storskogen i väster. Mot söder ser du tydligt Horns samhälle och Horns kyrka. Denna fornborg har nog varit svår att försvara, och antagligen har det varit en tillflyktsborg.

Eftersom det finns så fina siktlinjer i öster över Åsunden, kan det tänkas att denna borg utgjorde en central del i ett signalsystem. T.ex skulle signalleder synas långt i ett planerat försvarssystem.

Vegetationen består av ungtallar, ljung och blåbär. Mot norr finns en kraftig mur på 20 meters längd mellan två stup. Den södra muren består av stora stenblock och har en längd av 40 meter. Den södra vallen har en bred och kraftig portingång. Muren innehåller ett tiotal större stenblock.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Kalvsvedsberget ligger 800 m nordväst om gården Åby, strax norr om Horns samhälle. Berget ligger bara 200 m väster om landsvägen, men terrängen är brant och blockrik.