Borgkullen i Oppeby  

Fornborg på ett högt och mäktigt berg mellan två sjöar i Oppeby.

Borgkullen är ett högt och mäktigt berg mellan sjöarna Övre och Nedre Emmaren. Berget är 70 meter högt, 95 meter över Övre Emmaren, 115 meter över Åsunden, 200 m.ö.h.

Borgen har förmodligen fungerat som tillflyktsborg och skyddsborg för folket här kring de långa och stora sjöarna i skogslandet vid länsgränsen mot Småland och Tjust. Det är också troligt att denna fornborg som ligger så avsides och med det höga läget här borta i de viltrika skogarna, haft en annan funktion också. Den skulle nämligen kunnat vara en plats för någon kultisk verksamhet.

Fornborgen är cirka 100 x 80 meter.

Från toppen har du en vid panoramautsikt i alla väderstreck över ett skogrikt, sjörikt och bergigt landskap. Toppen på berget utgörs av kallt berg. Strax intill växer en säregen tall, måbärsbuskar, stora och små enar. I övrigt växer på berget tall, gran, ek, en, gräs, lingon, vitmossa, björnmossa, och vid porten i muren ser du ormbunken bergspring. Här finns också flera stora stenblock.

Berget har väldiga branter åt alla håll utom mot sydväst. Där finns också ett välbevarat mursystem i 6 eller flera mindre murpartier. Murarna finns i flera riktningar och i flera etapper. Där stora stigen går in i borgen finns en väl bevarad port i muren.

Nedanför små branter kan du på flera ställen se stenar från nedrasade murar. Ett stort 6-taggigt skovelformat älghorn i gräset, vittnar om sentida besök i fornborgen av traktens storvilt.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Borgkullen ligger 1 km sydväst om Idhult, 500 m nordost om gården Brevassa, 3.5 km sydost om Björkfors samhälle. Några hundra meter norr om Brevassa, leder från bilvägen en mindre körväg öster ut upp på höjden. Därifrån tar du sedan gångstigen norr ut upp till toppen.