Valöbranten naturreservat 

Valö naturreservat utgörs av en mäktig förkastningsbrant.

Valö naturreservat utgörs av en mäktig nordostvänd förkastningsbrant, ca 100 m djup, med magnifika utsikter över omgivande skogslandskap och ned mot sjön Björkern. Områdets dramatiska topografi med lodytor, berghyllor och skrevor är fylld av en naturskogsartad lövskog bestående av i huvudsak ek, lind, lönn och gran. De övre södra delarna av reservatet består av en yngre skog av asp, björk, lönn och ek.

Vid P-platsen vid Valö festplats finns två stora reservatstavlor med samlad information om närområdets sex naturreservat. Därifrån kan du följa en relativt svårframkomlig nyanlagd vandringsled upp i förkastningens branter men belöningen för vandraren blir stor med fantastiska utsikter över omgivningarna. Leden mynnar ut borta vid Hulebovägen där ett öppnare eklandskap breder ut sig och det finns rester av en torpruin. Du kan ta dig utefter den asfalterade bilvägen tillbaka till Valöparkeringen.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Besöksadress:
Valö Café och Festplats
Björkfors
590 46 Rimforsa