Tegelsätter Hägerstad 

Denna fornborg hör till en av Kindas mest lättillgängliga.

Berget är 30 m högt, 60 m över Ämmern, 145 m.ö.h. Utsiktspunkter finns på flera ställen, och du har fri sikt mot väster, söder och öster. På berget finns några kala hällar och flera större flyttblock. Här växer blandad gles tallskog och enbuskar. På marken ser du mossa, ris och gräs.

Fornborgen är ca 160x80 m. Branterna finns runt berget utom i nordväst. Murarna finns runt berget i västra sluttningen. Här finns nog den längsta sammanhängande stenmuren, som någon av Kindas fornborgar kan uppvisa. Den stora stenvallen har en längd på mer än 150 m. I muren ingår ett antal stora flyttblock. Muren är mycket vacker och fint bevuxen med vitmossa och lavar. Muren är en kallmur och inte särskilt hög. I den norra delen kan du på flera ställen se murlivet. Muren har en kraftig port, där en gångstig löper in. Stigen går rakt söder ut över fornborgen och fortsätter genom södra borgledet ner mot gården. denna södra port är nu den vanligast använda, men den har troligen blivit upptagen under de senare århundradena. Denna ports murar är 25x5 m långa. 35 m upp utefter stigen finns också antydningar till en ej färdigställd stenmur.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Tegelsäters fornborg ligger endast några hundra meter norr om gården Tegelsätter. 2.5 km väster om Söderö.