Sommenäs naturreservat

Naturreservat bestående av två delområden som idag är lövskogsbeklädda.

Sommenäs naturreservat i Kinda kommun består av två delområden som idag är lövskogsbeklädda. Båda områdena har historiskt sett varit slåtterängar med spridda lövträd. Det större av områdena restaureras under 2008 till ädellövhage.

Kontakt

Telefon:
Länsstyrelsen i Östergötland 010-223 50 00
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Från Kisa kör du rv 134 mot Österbymo. Sväng av mot Malexander. Vid Svalsjö, där huvudleden svänger höger, kör du rakt fram. Efter ca en halv mil kör förbi Sommenäs gård. Strax därefter ligger det större av delområdena på höger sida om vägen.