Smedsviksbergen Kättilstad

Fornborg

Denna fornborg är inte så stor, endast 50x50 m. Den har nyttjats som skyddsborg för folket här vid Åsunden. Berget är endast 10 m högt, 35 m över Åsunden, 120 m.ö.h. Den södra muren är 15 m lång. Vinkelmurarna är vardera 10 m. Höjden är 0.5-1 m, bredden 2-3 m, stenstorleken 0.3-1 m.

Branter finns mot alla håll utom mot söder, där murarna finns. Utsikten är utmärkt över Åsunden i öster. Hägerstads kyrka syns fint över sjön.

Den underliga dragningen av sockergränsen för Kättilstad kan ha viss betydelse för denna fornborg och även för andra borgar. Denna fornborg ligger också strategiskt i systemet av fornborgar utmed Åsunden.

Inom fornborgen finns flera toppar. Här finns flera säreget vuxna tallar. Dessutom växer ljung, mjölon, vitmossa och fönsterlav. Inom borgen uppe på berget finns en svacka med et kulturlager jord, där odling av något slag kan ha skett.

Murarna i denna borg är byggda på ett ovanligt sätt. De är nämligen byggda i U-form och den enda fornborg i Kinda som har murar byggda på detta sätt. Borgen är skansliknande. Du kan tydligt se att många stenar har rasat ner från murarna. Nedanför berget ligger mycket sten, som troligen hört till befästningen. Ingången till borgen finns mot väster, mellan muren och den branta bergväggen.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Smedviksbergen ligger 700 m öster om byn Kårtorp. 2.5 km nordost om Slätmon. Ca 300 m från Åsunden.
För att komma till Smedviksbergen, måste man först passera Kårtorp. Därifrån går en mindre brukningsväg ända fram till berget.