Skanseberget Horn

Berget har några kala hällar och några flyttblock. Det är bevuxet med gles tallskog, ljung och lingon.

Fornborgen uppe på berget mäter ca 100x50 m. Berget är ca 20 m högt, 25 m över Täftlången, 160 m.ö.h. Fornborgen har branta stup i öster och väster. Murarna finns i norr och i söder. Borgen ligger strategiskt till med god utsikt mot norr över hela sjön, mer än 3 km. Denna fornborg har säkert varit en stark försvarsanläggning. Här har med lätthet 30 försvarare kunnat slå tillbaka mer än 100 anfallande fiender.

Uppe i sluttningen på norra sidan finns en tydlig mur på 25 m. Det egentliga mursystemet finns på den södra sidan, den lättillgängliga sidan in mot landet. Murarna ligger också här uppe i sluttningen och har tyvärr blivit mycket utrasade. Två murar ligger parallellt med varandra. Den nedre muren ligger ovanligt nog nästan ända nere vid bergets fot. I murarna finns 3 tydliga portar.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Skanseberget ligger ca 1500 m väster om gården Orremåla, mellan de båda torpen Modal och Skansen vid sjön Täftlångens södra ände. Berget ligger på en udde vid sjön. Det är lätt att komma till Skanseberget, det är lätt att hitta berget, det är också lätt att studera Skansebergs fornborg.
Bilväg finns från Bleckhem, genom stugbyn Säldefall, fram till Modal, eller från Orremåla fram till Skansen.