Skansberget i Västra Eneby

Berget har många toppar och sänkor, flera mindre flyttblock och en del vitmosshällar.

Berget är ca 30 m högt, 5 m över Åsunden, 140 m.ö.h. Detta otillgängliga berg har större eller mindre branter åt alla håll. Mot öster är branta stup som går rakt ned i sjön. Ett sådant berg med så många branter är ett idealiskt ställe att anlägga en befästning på. Därför har också Skansberget utnyttjats för att anlägga en fornborg på. Fornborgen är ca 110x140 m.

Denna borg är kanske den fornborg i Kinda som är svårast att komma till och svårast att hitta. Men samtidigt så kan denna fornborg vara den av Kindas fornborgar som är mest intressant att besöka.

Här finns murar och murrester i alla väderstreck utom mot den branta östsidan. Du kan tydligt se 11 olika murpartier på tillsammans minst 220 m. Dessutom finns spår av ytterligare minst 5 murar. Några vallar är korta, och någon vall är ända upp till 75 m lång. Några vallar är raserade, och några vallar är mycket väl bevarade. Flera murar står kvar. Den långa muren i norr är mycket fin och har en väl bevarad port.

Mot sydväst är portingången mycket väl utbyggd med två eller tre yttre murpartier som förhåll. Innanför den inre porten finns fortfarande ett upplag kvar av 1500-årig ammunition. Det är nämligen en ansenlig hög med kaststenar. Sådana stenar användes troligen till någon sorts slunga, eller kanske till att kasta med för handkraft. Den gamla stenhögen, som ingen har rört sedan Folkvandringstiden, är unik och det är förbjudet att ta stenar därifrån. En fornborg är registrerad som fornlämning, och därför får ingenting förstöras eller tas därifrån. Du får alltså inte ta med dig en liten sten från en fornborgs murar hem, som souvenir. Och absolut inte en kaststen.

Denna fornborg har säkert gett ett gott skydd och borgen har varit lätt att försvara. Samtidigt som borgen har erbjudit en utmärkt utsikt mot öster över Åsunden. Härifrån var det lätt att kontrollera trafiken på sjön oavsett om det varit vinter eller sommar.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Skansberget ligger intill Åsunden vid Slätmon. 2 km öster om Berga, 1 km nordväst om Ulvesund, 1 km norr om fornborgen på Skansberget II. Skansberget är svårt att komma till. Bästa sättet är att ta den gamla landsvägen från gården Berga mot Ulvesunds gamla färjeläge. Efter ca 1 km från Berga tar du av en mindre väg till vänster om sjön. Berget syns tydligt vid Åsunden, men på grund av branter och den svåra terrängen är det svårt att nå. Kanske kan du hitta någon av de snåriga stigarna till målet.