Skansberget i Oppeby

En av Kindas mest sevärda fornborgar och en otrolig utsiktsplats.

Skansberget ligger endast några hundra meter väster om byn Sätra, nästan intill Åsunden. Det är fin bilväg ända fram till berget. En kort och lättgången stig leder upp på berget, där också lättgångna stigar leder runt. En privat bilväg fortsätter väster om berget ned till huset Rophalla vid Åsundens smalaste del. Från Rophalla till Gäddnäset på andra sidan sjön gick förr i tiden en färjförbindelse med roddbåtar. Det var en viktig landförbindelse, framför allt innan Råsö bro byggdes vilket var för drygt 100 år sedan. Genom Åsunden gick också den viktiga handels- och trafikleden på vattnet eller isen.

Det höga och branta Skansberget har alltså legat idealiskt till för en fornborg. Här har också anlagts en av de allra viktigaste försvarsanläggningarna utmed Stångåns sjösystem. Här var en förnämlig utsiktsplats med siktlinjer åt alla håll, varför befästningen haft en central roll i signalsystemet utmed Åsundendalgången.

Denna fornborg hör till en av våra mest sevärda borgar. Ett imponerande berg med utsikt och med ståtliga, välbevarade murar. Uppe på bergets östra kant finns två stora jättegrytor ganska nära varandra. Där den långa muren i nordväst gör en skarp vinkel, finns en gammal ägögräns, markerad med en lite gränssten. En sådan gräns mellan två gårdar kan ha kommit till redan under medeltiden. I så fall visar det klart att fornborgsmuren fanns då. Gamla traditioner och berättelser, samt den vanliga åsikten bland ortsbefolkningen, säger att fornborgen kom till i samband med Dackefejden på 1540-talet, vilket alltså måste vara felaktigt.

Berget är 35 m högt, 60 m över Åsunden, 145 m.ö.h. Fornborgen är cirka. 175x55 m. Den har branta stup i öster och norr, välbevarade murar i väster och söder. Växtligheten består av tall, en, ljung, lingon, getrams samt mjölon på murarna. Uppgångstigen kommer från söder och går över tre kortare stenvallar, eller kanske ännu några till mycket utrasade. På västra sidan finns den ca 150m långa, fina stenvallen kvar. Delvis ingår några stora flyttblock i vallen.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Kör från Kisa mot Åtvidaberg och tag vänster vid skylt Sätra. Fornborgen ligger några hundra meter väster om byn Sätra, nästan intill Åsunden.