Skansberget II Västra Eneby

Fornborgen är mycket vacker med sitt fina läge och de stora flyttblocken.

Det är lätt att komma fram till berget och fornborgen ligger intill den gamla övergivna landsvägen mellan Berga och Ulvesunds brygga. Du kan faktiskt se några murrester av fornborgen från vägen. Från vägen går lättgångna stigar till berget.

Skansberget är ca 15 m högt, 30 m över Åsunden, 115 m.ö.h. Fornborgen är en av de mindre i Kinda. Den är endast ca 30x70 m. Borgen har varit en viktig observationsplats och en vaktborg över farleden på Åsunden och över infarten i Storån till Kisadalgågen.

Berget har en eller flera branter i samtliga väderstreck. Särskilt branta är stupen i söder och sydväst, där berget stupar direkt ned i Åsunden. Uppe på berget har du fina siktlinjer åt alla håll, särskilt ut över sjön.

Fornborgen saknar naturliga branter på några ställen. Ovanför dessa sänkor har försvarsmurar anlagts. I söder och i norr finns murrester kvar av 7 tydliga murar. Den nordöstra muren har ännu på något ställe kvarstående murliv. Sammanlagt finns murrester till en längd av ca 80m.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Skansberget ligger på en udde i Åsunden vid Slätmon.