Sjöberga fornborg

Fornborgen är en fortsättning på Stångådalens system av borgar.

Här vid Järnlundens norra ände har den varit en viktigt skydds- och försvarsborg. Från borgen är det fin utsikt mot sydväst över Järnlunden och mot nordost över Kåtebosjön. På berget finns en del hällar, tall, en, ljung, några gamla torra tallar, gräs, vitmossa och en sittbänk.

Berget är 20 m högt, 45 m över Järnlunden, 130 m.ö.h. Fornborgen är ca 150x100 m, med branter åt alla håll. Mot öster en 15 m lång port och ett ingångsled. I en sänka längre upp på berget finns en mur på 40 m. Murarna är nedrasade och syns dåligt.

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494 194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se