Rummeberg i Hycklinge

På berget finns en intressant fornborg med vackra murar.

Berget är 20 m högt, 30 m över sjö Anen, 150 m.ö.h. Där finns två murar anlagda i vinkel, men en stor port placerad i spetsen. 40 m längre upp på det smala berget ligger en 34 m lång mur, välbyggd tvärs över nosen, med plats för passage vid den västra ytteränden intill branten.

Berget är till formen mycket lämpligt som fornborg - liksom läget i terrängen. Berget är högt och långsmalt. Det har mycket branta stup i tre riktningar. Rummeberg har alltså mycket höga branter i norr, öster och väster.
Utsikten i denna bevakningsborg är utmärkt i hela dalgången vid Kila, en gång en viktig faktor vid bevakningen av trafiken från Anen mot Hycklinge. Utsikten blir alltså mot väster, norr och sydväst.

Fornborgen är ca 220x70 m. Berget är kuperat och har flera toppar. Några partier av borgen har ganska tät vegetation, framför allt intill den nedre långa muren. Annars består växtligheten, mest av stora tallar, ljung, vitmossa och fönsterlav.

Det är inte så vanligt att se så välbevarade fornborgsmurar som här i Rummeberg. På frontmuren syns den kallmurade framsidan, och på sidomuren ser du ett helt oskadat parti, fascinerande med tanke på att dessa murar har stått här i skogen i cirka 1500 år

Information

Öppettider:
Tillgängligt året om.

Kontakt

Telefon:
Kinda turistbyrå 0494-194 10

E-post:
turistbyran@kinda.se

Vägbeskrivning:
Rummeberg ligger 1 km öster om vägen vid Råshult, och 1 km nordost om Kila gamla by. ca 4 km söder om Österby utmed vägen mot Locknevi.
Berget ligger ensamt i dalgången och nås bäst från Råshults gamla skola eller från den närmsta gården, som heter Fållan, med infart från landsvägen vid Kila.