Oppeby kyrka 

Oppeby kyrka från år 1760 är belägen på ett näs mellan sjöarna Åsunden och Nimmern

Predikstolen är från 1763 och utförd av Jonas Berggren, Målilla. Till klenoderna hör ett medeltida processionskrucifix från 1200-talet samt ett vackert lybiskt altarskåp från 1400-talet.

Information

Kontakt

Telefon:
0494-210 00

Besöksadress:
Tjärstads pastorat
Sandbacken 1
590 46 Rimforsa